สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
โบลเออร์ไฟเบอร์กลาส (ใบพัดแบบ Backward Curve)

โบลเออร์ไฟเบอร์กลาส (ใบพัดแบบ Backward Curve)

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • ดูดกลิ่น สารเคมี หรือไอกรด

 

ลักษณะของสินค้า :

  • ตัวเสื้อโบลเออร์และใบพัดทำจากไฟเบอร์กลาส ทนกรด และสารเคมี
  • ขาตั้งมอเตอร์เป็นเหล็กพ่นสี


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com