สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
โบลเออร์แรงอัดสูง ต่อตรง (ใบพัดแบบ Backward Curve)

โบลเออร์แรงอัดสูง ต่อตรง (ใบพัดแบบ Backward Curve)

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • เครื่องปรับอากาศที่ใช้ท่อลมความเร็วสูง
  • เป่าเตาหลอม


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com