สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
โบลเออร์ดูดฝุ่น ต่อตรง (ใบพัดแบบ Backward Curve)

โบลเออร์ดูดฝุ่น ต่อตรง (ใบพัดแบบ Backward Curve)

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • หมุนเวียน ส่ง จ่าย อากาศ
  • เครื่องดูดอากาศที่ใช้ท่อลม แรงดูดสูง
  • ดูด กลิ่น ควัน ฝุ่น และความร้อน


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com