สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
พัดลมอุตสาหกรรม/พัดลมโรงงาน (ใบแดง)

พัดลมอุตสาหกรรม/พัดลมโรงงาน (ใบแดง)

ลักษณะงานที่ใช้ : 

  • ถ่ายเทอากาศ
  • ระบายความร้อน

ข้อแนะนำ : 

  • การใช้พัดลมสายพานทด ช่วยลดปัญหาการเกิดเสียงดัง (พัดลมขนาดตั้งแต่ 30" ขึ้นไป)
  • สำหรับงานที่ต้องติดตั้งพัดลม ในพื้นที่ที่อาจโดนฝนสาด เช่น ด้านข้างอาคาร สามารถติดบานเกล็ดเพิ่ม
  • เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถติดขาตั้งล้อเลื่อนได้ (ตั้งแต่พัดลมขนาดใบพัด 16" ขึ้นไป) 
  • สามารถใส่มอเตอร์ได้ทั้ง Single Phase (220V.) และ Three Phase (220/380 V.)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสั่งซื้อ :

  • ขนาดของพัดลมที่ต้องการ โดยปรกติจะวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด หรืออาจจะวัดจากขนาดของโครงสี่เหลี่ยมก็ได้
  • รายละเอียดของมอเตอร์ที่ต้องการใช้งาน เช่น ขนาดแรงม้า และระบบไฟฟ้า เป็นต้น


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com