สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
พัดลมเพดาน

พัดลมเพดาน

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • ใช้ระบายอากาศ ให้ความเย็น

ลักษณะสินค้า :

  • เป็นพัดลม 3 ใบพัด ติดเพดาน
  • มีขนาด 36”, 48”, 56”


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com