สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
พัดลมไอน้ำ Masterkool

พัดลมไอน้ำ Masterkool

ลักษณะงานที่ใช้ ​:

เครื่องสร้างหมอกแรงดันสูงใช้งานในพื้นที่ประมาณ 30 ตรม.

ลักษณะสินค้า :

  • เครื่องสร้างหมอกแรงดันสูง รุ่น PS10 1 เครื่อง
  • พัดลม พ่นหมอกขนาด 20นิ้ว 3 หัวพ่นหมอก รุ่น FRS20 1 ตัว พร้อมสายน้ำทนแรงดันสูง PE-002 ความยาว 10 เมตรพร้อมข้อต่อสะดวก (quick coupling)
  • สามารถถอดประกอบได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
  • สามารถต่อชุดพัดลมพ่นหมอกเพิ่มได้อีก 2 ตัว โดยใช้งานร่วมกับเครื่องสร้างหมอกเดิมในชุด
  • สีสันสวยงาม


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com