สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
พัดลมระบายอากาศ (มอเตอร์เล็ก)

พัดลมระบายอากาศ (มอเตอร์เล็ก)

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • ใช้เพิ่มความเร็วลมในท่อส่งลม
  • ใช้ระบายกลิ่น, ควัน และความชื้น

 

รายละเอียดของพัดลม :

  • พัดลมจะมี 4 ขนาด คือใบพัด 10" / 12" / 14" / 16" ขนาดโครง 13.5"x13.5" / 15.5"x15.5" / 17.5"x17.5" / 19.5"x19.5" ตามลำดับ
  • มอเตอร์ขนาดเล็ก 1/8 แรงม้า ใช้ไฟ 220V.

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสั่งซื้อ :

  • ขนาดของพัดลมที่ต้องการ โดยปรกติจะวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงของใบพัด
  • รายละเอียดของมอเตอร์ที่ต้องการใช้งาน เช่น ขนาดแรงม้า และระบบไฟฟ้า เป็นต้น


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com