สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

TIPS

การดูแลรักษามอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กลางแจ้ง

การดูแลรักษามอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กลางแจ้ง

การใช้งานมอเตอร์กลางแจ้ง ได้แก่ มอเตอร์ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร, มอเตอร์ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ, มอเตอร์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบมอเตอร์...

Continue Reading
การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับการออกแบบสร้างที่พิกัด (Rated) ซึ่งกำหนดจากสภาวะการทำงานมาตรฐานซึ่งระบุค่าตัวแปรต่างๆ อยู่บนเนมเพลท (nameplate) ซึ่งเป็นแผ่นป้ายติด...

Continue Reading
การป้องกันขดลวดมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจัด

การป้องกันขดลวดมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจัด

มอเตอร์ที่ร้อนจัดเป็นสาเหตุหลักที่ลดอายุการใช้งานของมอเตอร์ลง สำหรับการใช้งานมอเตอร์ในระบบชลประทานหรือสูบน้ำกลางแจ้งความร้อนที่เกิดขึ้นอาจมาจากแสงอาท...

Continue Reading
การดูแลรักษามอเตอร์

การดูแลรักษามอเตอร์

  1. จัดการระบบระบายความร้อน ด้วยอากาศที่สะอาดและมีความเพียงพอ
     
  2. ดูแลรักษาขดลวดมอเตอร์ทุก 3 ปีหรือ 5 ปี อาจตรวจสอบฉนวนที่เ...
การป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์

การป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์

ชุดควบคุมสั่งการมอเตอร์ไฟฟ้าควรมีอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ติดตั้งอยู่ด้วย สำหรับป้องกันกระแสเกิน. ระบบป้องกันฟ้าผ่า, อุปกรณ์ป้องกันกระแสพุ่งชั่วขณะ (S...

Continue Reading
การดูแลรักษาพื้นที่ติดตั้งมอเตอร์

การดูแลรักษาพื้นที่ติดตั้งมอเตอร์

การระบายความร้อนที่ดี รวมถึงการจัดพื้นที่ติดตั้งได้อย่างเหมาะสม จะช่วยป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่กระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น วัชพืชที่เจริญเ...

Continue Reading


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com