การป้องกันขดลวดมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจัด

มอเตอร์ที่ร้อนจัดเป็นสาเหตุหลักที่ลดอายุการใช้งานของมอเตอร์ลง สำหรับการใช้งานมอเตอร์ในระบบชลประทานหรือสูบน้ำกลางแจ้งความร้อนที่เกิดขึ้นอาจมาจากแสงอาทิตย์โดยตรงกรณีนี้เราอาจช่วยลดความร้อนได้โดยการทาสีตัวถังมอเตอร์ด้วยสีขาวหรือสีที่สามารถสะท้อนแสงได้ดี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างบ้านให้มอเตอร์ได้ การระบายความร้อนด้วยพัดลมก็เป็นวิธีการในทางปฏิบัติที่ช่วยลดความร้อนในตัวมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากสามารถนำวัสดุมาบังแดงให้กับตัวมอเตอร์ได้ ก็ควรทำแต่ต้องระวังไม่ให้กลายเป็นพื้นที่ซึ่งนกหรือสัตว์อื่นจะสามารถเข้าไปทำรังได้ ส่งผลให้การระบายความร้อนแย่ลง

หากสามารถเลือกใช้มอเตอร์ที่มีอุปกรณ์ป้องกันการขับโหลดเกิน อุปกรณ์นี้จะถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวมอเตอร์ทำให้หน้าที่ตรวจสอบค่าอุณหภูมิและตัดวงจรไฟฟ้าทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้เรายังสามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ป้องกันอาจช่วยยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ แต่มันก็อาจไม่เหมาะสมกับระบบปัมท์ เนื่องจากการใช้งานจริงของระบบมักจะเกิดจุดวิกฤตขึ้นเป็นช่วงๆ และมีความสำคัญมากกว่าการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์