สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
โบลเออร์เสื้อบาง (ใบพัดกรงกระรอก/ใบพัดแบบ Forward Curve)

โบลเออร์เสื้อบาง (ใบพัดกรงกระรอก/ใบพัดแบบ Forward Curve)

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • เครื่องปรับอากาศที่ใช้ท่อลมความเร็วลมต่ำ
  • ถ่ายเทอากาศ/ควัน เช่น ครัว
  • หมุนเวียน ส่ง จ่าย อากาศ

รายละเอียดสินค้า :

  • ตัวเสื้อและใบพัดทำด้วย Galvanized หรือ สแตนเลส
  • สามารถใส่มอเตอร์ได้ทั้ง Single Phase (220V.) และ Three Phase (220/380 V.)

ข้อแนะนำ :

  • ควรหมั่นทำความสะอาดซีกใบพัด
  • ไม่ควรเดินท่ออากาศแบบโค้งมากๆ หรือหักศอก จะทำให้เกิดเสียงดัง และประสิทธิภาพในการดูดอากาศลดลง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสั่งซื้อ :

  • ขนาดของโบลเออร์ที่ต้องการ โดยปรกติจะวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงของใบพัด
  • ทิศทางการหมุนของโบลเออร์
  • รายละเอียดของมอเตอร์ที่ต้องการใช้งาน เช่น ขนาดแรงม้า และระบบไฟฟ้า เป็นต้น


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com