สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
ริงโบลเออร์

ริงโบลเออร์

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • ระบายความร้อนจากภายในอาคาร ขึ้นทางหลังคา โดยจะติดตั้งอยู่เหนือจุดที่มีความร้อนสะสม


Copyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com