สงวนการไฟฟ้า ศรีนครินทร์ - Sanguan Electric

PRODUCT
พัดลมไอเย็น Masterkool

พัดลมไอเย็น Masterkool

ลักษณะงานที่ใช้ :

  • สร้างความเย็นได้เฉพาะจุด หรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน 
  • ช่วยลดอุณหภูมิในกระบวนการผลิต 
  • ทำความเย็นในพื้นที่พักอาศัย หรือบริเวณพื้นที่สำหรับพักผ่อน 
  • เหมาะสำหรับการให้ความเย็น ในระบบงานเชิงธุรกิจได้ 
  • ใช้งานได้ดีกับการกีฬาทั่วไป ทุกประเภท 
  • ช่วยลดฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ช่วยลดกลิ่นที่มีระดับความเข้มข้นให้ลดลง 

   
 ลักษณะสินค้า :

มาสเตอร์คูล ไอซ์ ความเย็นนอกอาคารแบบเคลื่อนที่ เย็นสบายได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการ มาสเตอร์คูล ไอซ์ เป็นระบบทำความเย็น ด้วยเทคนิคแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ( Centrifugal ) แทนการใช้ระบบแรงดัน ซึ่งง่ายต่อการบำรุงรักษา ที่สำคัญไม่ต้องต่อระบบน้ำ และไฟฟ้า ให้ยุ่งยาก ใช้ง่าย สะดวกต่อการขนย้ายและใช้งาน ณ จุดพื้นที่ ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ขนาด 30-50 ตารางเมตร ละอองน้ำละเอียดและระเหยอย่างรวดเร็ว ลดอุณหภูมิได้ 5-8 องศาเซลเซียส ปรับบรรยากาศโดยรอบ ด้วยความเย็นที่เป็นแบบธรรมชาติ สะอาด และสดชื่นCopyright © All Rights Reserved | www.se-fan.com