การป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์

ชุดควบคุมสั่งการมอเตอร์ไฟฟ้าควรมีอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ติดตั้งอยู่ด้วย สำหรับป้องกันกระแสเกิน. ระบบป้องกันฟ้าผ่า, อุปกรณ์ป้องกันกระแสพุ่งชั่วขณะ (Surge Protection) และรีเลย์ป้องกันความผิดปกติของเฟส (เพื่อที่จะป้องกันการสลับเฟสหรือเฟสไม่ครบ และแรงดันต่ำกว่าพิกัด) อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ จะป้องกันมอเตอร์จากปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์โดยไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการ ขับภาระเกิน (Overloading) อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ
เช่น สวิตซ์ความดัน จะทำหน้าที่ตัดวงจรมอเตอร์ออกในทันที เมื่อความดันในระบบปัมท์ถึงระดับที่กำหนด